Considerem interessant destacar que s’està produint una tendència a atribuir als canvis tecnològics la responsabilitat envers determinats fenòmens que considerem problemàtics sense plantejar-se, però, els elements estructurals que els condicionen.

Sovint les problemàtiques que es relacionen estrictament amb l’àmbit virtual, tenen el seu reflex o origen en fragilitats de l’àmbit offline. Amb les TIC no parlem de tensions noves, sinó redefinides. En definitiva, conceptes com sexting, ciberbullying, phubbing o grooming són noves formes d’anomenar problemes socials reflectits als nous canals digitals.

Noves paraules associades a les TIC.

En segon lloc, cal ser conscient que les TIC, com molts altres elements de la nostra quotidianitat, presenten una doble vessant, és a dir, presenten grans potencialitats, però també riscos que poden esdevenir molt rellevants.

Cal destacar que a continuació es recullen només algunes de les potencialitats i els riscos de les TIC, ja que aquestes es troben en constant desenvolupament i es podrien arribar a considerar infinits/es.

 

Per aprofundir aquests conceptes recomanem descarregar la Guia per a Professionals, a l’apartat Descàrregues d’aquesta web.