Per entendre el posicionament dels i les joves a la xarxa, hem de ser conscients que les percepcions d’adults i joves sobre la dicotomia “món físic” i “món virtual” són diferents.

Les generacions adultes –que han viscut abans i durant Internet- conceben el món físic i virtual com espais diferents i, per tant, realitzen una distinció entre la “identitat real” i la “identitat digital”. En canvi, pels nadius digitals aquestes són identitats complementàries en comptes de diferenciades, que “participen alhora en la conformació de la identitat general” (Bernabeu, J. i Plaza, I. 2015).

Així doncs, en relació amb la construcció de la identitat, és important destacar que aquesta es conforma de manera simultània a ambdós espais i, per tant, la socialització virtual és tan important com la que es produeix en el món presencial. 

 

Imatge: món físic - món virtual.

 

Per aprofundir aquests conceptes i consultar les fonts recomanem descarregar la Guia per a Professionals, a l’apartat Descàrregues d’aquesta web.