Imatge: Petjada Digital

La petjada digital és el conjunt d’informació d’una persona usuària que queda enregistrada a la xarxa, tant aquella que ha estat creada, publicada i/o compartida per ella mateixa, com la que ho ha estat per altres persones.

En aquesta mateixa línia, podem parlar de l’altra cara de la moneda, la reputació digital. Es tracta de la imatge que la resta d’usuaris/es tenen sobre una persona a través dels continguts que configuren la seva identitat digital.

Recomanem visitar l’apartat Descàrregues d’aquesta web per aprofundir i treballar aquests conceptes i consultar les fonts.