Per tal de poder copsar com els i les adolescents i els i les joves es posicionen a la xarxa, caldrà observar les noves dimensions de la identitat individual i col·lectiva; les diferències de percepció per part d’adults i joves en relació a la connexió o desconnexió del “món físic” i el “món virtual” i el rastre que aquest posicionament digital comporta, allò que es coneix com a petjada digital.

A banda d’aportar reflexions en torn d’aquesta qüestió, també es plantegen alguns dels temes cabdals que, des d’aquesta vessant, es poden treballar amb els i les adolescents i els i les joves.