Actualment, són molt pocs els i les joves que no disposen d’un smartphone que els permet estar connectats de manera continuada, comunicar-se, accedir a xarxes socials, compartir continguts, etc. Una comunicació efectiva amb joves, requereix necessàriament d’una adaptació al seu llenguatge, però també als principals canals de comunicació que utilitzen.

Alguns autors, com el psicòleg, educador i periodista Jaume Funes, destaquen que aquesta adaptació facilita l’organització i potencia el vincle amb les persones joves d’una forma horitzontal que permet trencar amb les percepcions jeràrquiques. Així mateix, possibilita la creació de vincles, incrementa la confiança, fa més continuat el flux d’informació i més elevades la interactivitat i la proximitat.

Per altra banda, l’ús d’eines com les xarxes socials per mantenir relació i comunicar-se amb les persones joves, també possibilita desenvolupar un treball en termes de convivència, potenciant una mirada crítica que permeti optimitzar l’ús que adolescents i joves fan d’aquestes eines.

Aquesta és una sèrie de recomanacions per abordar la comunicació amb joves en l’àmbit virtual:

  • Establir els objectius de la presència online.
  • Estar presents a l’àmbit virtual, adaptant-se tant als canals (eines, xarxes, apps’s, etc) utilitzats per part d’adolescents i joves, com als llenguatges.
  • Definir per a què s’està disponible; és a dir, quins són els temes que es poden tractar en l’àmbit virtual.
  • Definir de quina manera s’han de realitzar aquestes comunicacions; és a dir, establir unes normes consensuades tant pel que fa als canals o plataformes que es poden fer servir, com pel que fa a la forma d’escriure, el to, etiqueta, etc.
  • Determinar quan s’està disponible per a aquestes comunicacions.
  • Determinar amb quina identitat; és a dir, amb un compte professional o personal.

Per aprofundir aquests conceptes i consultar les fonts recomanem baixar els documents localitzats a l'apartat Descàrregues d’aquesta web.