Destaquem

Aquest encàrrec emana del conveni de col·laboració entre la Lliga per la Laïcitat i l’Ajuntament de Barcelona. A partir d’entrevistes hem recollit quins són els discursos que fan responsables pol…
(llegir més...)

L’investigador de la IASPP, Jesús Sanz, ha estat el coordinador del monogràfic sobre joves i laïcitat de la Revista Estudios de Juventud que publica l’Injuve. L’Injuve va fer l’encàrrec a la Fund…
(llegir més...)

La Cooperativa Connectats demana a l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques que li doni suport a la sistematització de les seves metodologies de treball en projectes concrets d’interven…
(llegir més...)

El 2010 s’ha dut a terme un estudi per avaluar l’estat de les entitats que configuren el moviment laic i progressista. Aquesta anàlisi no només permet analitzar l’evolució i creixement de les ent…
(llegir més...)