TJ EnquestaEntitatsCOVIDL'Espai Torre Jussana ha publicat aquest dilluns la segona enquesta sobre l'impacte de la COVID-19 en les entitats de Barcelona. Es tracta d'un projecte en què hem donat suport des de la Fundació Ferrer i Guàrdia. El seu objectiu és generar coneixement sobre les conseqüències de la pandèmia a la realitat associativa a la ciutat. 

A l'enquesta hi han participat 379 entitats on s'analitza la situació de les entitats de Barcelona en relació a les seves característiques, la seva activitat, l'economia, la digitalització i les perspectives de futur. El qüestionari es va respondre entre els mesos de novembre i desembre de 2020, vuit mesos després de l'esclat de la crisi sanitària i coincidint amb la segona onada de la pandèmia

En els resultats de l'enquesta es destaca que més d'un 72% de les entitats han reduït la seva activitat, en comparació a la registrada abans de la pandèmia, a causa de les restriccions de mobilitat i d'interacció social. Les més afectades han estat les entitats esportives, les vinculades a la gent gran i les culturals. En canvi, les entitats dedicades a col·lectius de discapacitat, de suport social i de salut han augmentat la seva activitat. La majoria han hagut d'adaptar les seves actuacions a la nova realitat. Un dels reptes per a l'adaptació ha estat la digitalització, més de la meitat d'entitats han realitzat inversions per adquirir dispositius informàtics, obtenir eines per fer videotrucades o per adaptar les activitats.  

La pèrdua de la presencialitat també ha afectat l'economia de les entitats. Entre les entitats que recapten qüotes mitjançant abonament, un 40% han reduït o han fragmentat les quotes socials i prop d'una de cada tres ha sol·licitat ajuts específics a l'Ajuntament de Barcelona o a la Generalitat. A més, un 37% de les entitats amb treballadors a càrrec ha realitzat un ERTO a una part o a la totalitat de la plantilla. 

En aquesta enquesta també s'ha preguntat sobre les perspectives de futur de les entitats. La majoria són optimistes, un 59% creu que el volum de projectes i activitats augmentarà amb el temps. Les preocupacions es troben en les dificultats econòmiques i en la reducció del nombre de persones vinculades, fets que es relacionen amb la reducció de l'activitat i la incertesa. 

Entre les demandes per part de les entitats, les més repetides han estat el suport econòmic amb l'accés a subvencions directes, la formació o assessoria tècnica, assistència en la difusió de les tasques de les entitats i en capacitació sobre les noves tecnologies. 

Aquesta enquesta és la segona elaborada des de l'Espai Torre Jussana per a conèixer la situació i el nivell d'adaptació de les entitats sense ànim de lucre de Barcelona arran de la pandèmia. El primer qüestionari es va elaborar coincidint amb el període de confinament on les limitacions a la seva activitat eren més restrictives. I de fet les dades comparatives entre aquests períodes en relació a l’activitat ens apunten que les entitats de Barcelona, tot i l’afectació de la crisi sanitària, comencen a reprendre i incrementar les seves activitats. Tot i que l’any ha finalitzat amb més d’un 50% d’entitats que han reduït la seva activitat.