PortadaInformeRobotics FFG

Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia presentem l'Informe Robotics, un estudi sobre els centres de dinamització digital a Espanya i el seu rol en l'abordatge de les bretxes digitals existents en la nostra societat. Robotics vol posar en valor aquests espais en tant que serveis essencials en la provisió d'accés a les TIC i en el desenvolupament de les capacitats digitals de la ciutadania, també cap a les persones joves, a l'hora que mostra la necessitat d'aprofundir en l'abordatge dels elements que condicionen la bretxa de qualitat d'ús o aprofitament. A partir de l'anàlisi de diferents tipologies de xarxes de centres de dinamització digital de l'Estat, es recullen diferents elements d'èxit i es proposen 15 reptes per a l'abordatge de la bretxa digital des d'aquests espais, no només en el curt termini davant l'emergència digital que ha fet més evident la pandèmia de la COVID-19, sinó també a mig i llarg termini, amb l'objectiu de contribuir a l'assoliment d'una societat digital igualitària, inclusiva, equitativa.  

En l'estudi es mostra que la necessitat dels usuaris de realitzar tràmits telemàtics amb l'administració pública, l'aparició de noves demandes d'atenció personalitzada o l'increment dels ciutadans que sol·liciten els serveis dels centres de dinamització digital són alguns dels impactes de la crisi del coronavirus, però que també esdevenen oportunitats de transformació d'aquests espais. No obstant això, aquests canvis s'estan afrontant, en alguns dels casos, amb una reducció de recursos i pressupostos que poden dificultar la seva tasca per abordar les desigualtats digitals en l'àmbit local. 

Els centres de dinamització digital es troben actualment en una etapa de transició, de transformació cap a models que busquen respondre a les noves demandes de serveis, a nous perfils d'usuaris/es i participants, i a les necessitats d'una bretxa digital que més enllà de l'accés i la capacitació digital, requereix de mesures que contribueixin a l'apropiació de la tecnologia pel conjunt de la ciutadania. En línia amb aquestes transformacions, es proposen 15 reptes per a la inclusió digital, la diversificació dels usuaris, el (re)coneixement d'aquests espais i la sostenibilitat. 

En aquest informe s'ha estudiat i s'ha comptat amb les aportacions de les xarxes de KZgunea (País Basc), Guadalinfo (Andalusia), Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad en Extremadura, Red Conecta (centres amb presència en deu comunitats autònomes), Xarxa Punt TIC i Xarxa Òmnia (Catalunya). A més, durant el mes de desembre es van organitzar, en una doble sessió, els seminaris "Robotics: Experiències per abordar la bretxa digital" amb l'objectiu de generar coneixement, aportar elements de reflexió i debatre respecte els reptes de futur dels centres de dinamització digital i social, i sobre l'abordatge de la bretxa digital amb el col·lectiu de joves des d'aquests projectes. En aquests seminaris, a banda de les experiències participants a l'estudi, també es va comptar amb la participació d'entitats com Somos Digital, Fundación Cibervoluntarios, AUPEX i Colectic. 

 

Consulta el resum executiu 

Consulta l' Informe Robotics