Arrel de la crisi estructural desencadenada per la pandèmia de la Covid-19, que afecta i afectarà en major mesura a les persones joves, la Fundació Ferrer i Guàrdia ha organitzat el seminari “Polítiques de joventut en temps de Covid-19”. El seminari s’ha desenvolupat en dues trobades, el passat 9 i 23 de juliol, on s’han trobat diferents experts i expertes en joventut.  

En aquestes dues trobades s’ha elaborat una diagnosi per part de l’entitat i dels i les diferents participants per conèixer com afectarà aquesta crisi a les condicions de vida i a les expectatives de futur de les persones joves. A més, també s’han plantejat els nous reptes i propostes de configuració de les polítiques de joventut en aquest nou escenari.  

La primera trobada va servir per identificar aquells àmbits de les polítiques públiques que hauran de repensar-se, així com les desigualtats que es veuran augmentades amb aquesta nova crisi de caràcter econòmic, social, ambiental i de qualitat democràtica. Una de les conclusions principals va ser la necessitat de realitzar un replantejament de les polítiques públiques en general en aquest nou context, caldrà donar més centralitat a les polítiques de joventut i  incorporar la perspectiva de la joventut en totes elles, ja que són moltes les problemàtiques que els afecten. 

Durant la segona sessió del seminari, es van identificar els principals reptes de les polítiques de joventut (substantius, operatius i estratègics) i es va posar en evidència l’emergència de mobilitzar recursos per pal·liar els efectes de la crisi en les persones joves (l’atur, la incertesa, la inseguretat, l’augment de la discriminació i la pauperització de les condicions de vida).   

A continuació, pots consultar les notícies i els resultats de cada trobada aquí:  

  1. Primera sessió (09/06/2020) 
  2. Segona sessió (23/06/2020) 

seminariffg