La Fundació Ferrer i Guàrdia desenvolupa tallers per a entitats destinats a donar les claus per a entendre el funcionament de la comunicació 2.0 a través de les xarxes socials, explorant quines són les potencialitats i els riscos de l’ús d'aquestes eines comunicatives, tenint en compte la realitat específica i el context territorial on desenvolupen la seva activitat.  

Els tallers, organitzats per la Diputació de Barcelona, són de caràcter pràctic, dotant a les entitats, per una banda, d’eines i criteris tècnics per a un correcte ús diari de les xarxes socials de l’entitat. I, per l’altra banda, oferint coneixements i recursos necessaris per a centrar la necessitat d’estructurar una planificació capaç de generar una estratègia de comunicació a través de les xarxes socials eficient i adequada a la realitat de cada una de les entitats.  

Durant aquesta setmana s’han desenvolupat els dos primers tallers a entitats del municipi de La Palma de Cervelló i del Consell Comarca de l’Anoia, cadascun d’ells dividits en dues sessions. La primera trobada amb les entitats va servir per establir una base teòrica referent a la terminologia bàsica de la comunicació i la comunicació 2.0, les formes de comunicar i la tipologia de xarxes socials. També en aquesta sessió es van plantejar les inquietuds, necessitats i propostes de millora de la comunicació de les diferents entitats.  

La segona trobada va ser de caràcter més pràctic i es va enfocar en la planificació estratègica de la comunicació, coneixent els elements que la conformen, i l’elaboració d’un pla estructurat de xarxes socials.  

En totes les trobades s’hi han desenvolupat espais de debat, d’intercanvi d’idees i pràctiques entre les entitats, totes elles amb perfils i poblacions molt diversificats, que han servit per recollir propostes i solucions a les problemàtiques i necessitats detectades. A més a més, els tallers s’han adaptat a la conjuntura actual, fent-se de manera telemàtica, i actualitzant els seus continguts amb estratègies i actuacions que es poden desenvolupar per part de les organitzacions en matèria comunicativa en temps de Covid-19.  

Aquestes sessions donen continuïtat a la línia de treball de la Fundació en relació al suport associatiu i als projectes de planificació estratègica de les entitats desenvolupats els darrers anys i que incorporen la vessant de la comunicació estratègica.  

 

  ferrerguardia_comunicacio.png