Ens trobem davant una situació d’excepcionalitat derivada de la pandèmia de la COVID-19 i de l’inici d’un període de crisi econòmica i social incert, si es confirmen les previsions de decreixement econòmic i d’augment d’atur fetes pels principals organismes internacionals (Fons Monetari Internacional, Banc Mundial i Banc Central Europeu). Davant d’aquesta conjuntura, tots els àmbits de la política pública han vist modificat el desplegament de moltes de les seves actuacions, dels seus projectes i dels seus programes. Des de l’atenció directa a la ciutadania a la implementació de projectes i serveis, el desplegament del treball intern o amb d’altres organismes, i l’adaptació a la ràpida resposta al desenvolupament d’actuacions per donar resposta a l’emergència de la crisi sanitària i als seus efectes socials.   

En el marc d’aquesta conjuntura, el desplegament de l’acció subvencional de les administracions locals també s’ha vist afectat. Per aquest motiu, la Fundació Ferrer i Guàrdia ha obert un espai de trobada amb les administracions locals per compartir experiències i treballar en els reptes que planteja el desenvolupament de l’acció subvencional en el marc de la declaració de l’estat l’alarma i les conseqüències derivades de la COVID-19. Ens hem posat al servei de les polítiques públiques per tal que les administracions afrontin aquests reptes amb totes les eines disponibles i amb un major capacitat d’innovació.  

La trobada va tenir lloc el passat 5 de maig, i va comptar amb l’assistència de 27 professionals d’ajuntaments i consell comarcals. Es van plantejar reptes al voltant de tres eixos:  

 • Comunicació de les implicacions de la declaració de l’estat d’alarma a les entitats perceptores de subvencions. 
 • Mesures per fomentar que els projectes subvencionats es duguin a terme. 
 • Mesures de flexibilització de les normes establertes a les bases reguladores i convocatòries de subvencions. 

El resultat de la trobada ha estat la configuració d’una Guia de reptes i propostes per fer front a les conseqüències de la Covid-19 des de l’acció subvencional, que inclou els següents apartats:  

 • Reptes de l’acció subvencional en el marc de la Covid-19 
  • El context normatiu 
  • La situació del teixit associatiu
  • La situació de les administracions locals 
 • Mesures de flexibilització  
  • Flexibilització de les normes establertes a les bases reguladores i convocatòries de subvencions 
  • Gestió de l’acció subvencional 
  • Comunicació de l’acció subvencional 
 • Documents de referència 

Pots consultar la guia aquí: Guia de reptes i propostes per fer front a les conseqüències de la Covid-19 des de l’acció subvencional.

Aquesta guia dona continuïtat als treballs realitzats recentment per la Fundació per a la millora de l’acció subvencional i que es varen concretar en la “Guia per a la millora de l’acció subvencional i el foment de la transparència. Propostes per a l’àmbit local”

guia.png