L’emergència sanitària en la que estem immersos, està tenint una altra vessant econòmica i laboral per a molts col·lectius. Algunes de les conseqüències ja s’estan experimentant i sobre altres, encara en desconeixem l’impacte. Els i les joves són un dels col·lectius més vulnerables; es van veure fortament afectats per l’anterior crisi econòmica i s’enfronten novament a un context que difícilment incorporarà nous treballadors/es i que pot dibuixar noves formes de precarització del treball.   

En aquest context, les polítiques de joventut són més importants que mai. Cal estar atents a les afectacions d’aquesta nova crisi en les condicions de vida dels i les joves i cal definir actuacions que donin resposta a les noves necessitats.   

La Fundació Ferrer i Guàrdia continua donant suport als municipis i a les diferents administracions elaborant Plans Locals de Joventut. Actualment estem iniciant suports a municipis de diferents característiques com són  L’Hospitalet de Llobregat o Vilassar de Mar. En aquest context hem innovat en les diferents metodologies que desenvolupem en el marc dels suports, aprofundint en mecanismes per a la facilitació de a focalització d’àmbits prioritaris de les polítiques de joventut, adaptant algunes de les actuacions a formats online, per tal de continuar aprofundint en la realitat juvenil. També hem innovat en eines per a l’anàlisi de les polítiques de joventut a partir del desenvolupament d’indicadors que permeten una anàlisi més sistematitzada de quins són els objectius que s’estan assolint amb l’actuació municipal, així com l’anàlisi de la seva evolució.   

En els nous Plans Locals de Joventut elaborats per la Fundació Ferrer i Guàrdia s'establiran mecanismes per copsar l'impacte de la Covid-19 en les condicions de vida dels i les joves i per al disseny de noves polítiques de joventut municipals que s’adeqüin a les noves necessitats.  De manera que apostem per mantenir i millorar la  qualitat i rigor de sempre tant en la diagnosi com en el disseny de polítiques de joventut. En un context de crisi com l’actual cal que no s’aturi la planificació estratègica de les polítiques de joventut municipals per treballar en propostes que donin resposta a les necessitats dels i les joves.   

 

PLJ