La Fundació Ferrer i Guàrdia publica un nou article al Blog Espai de Llibertat “Laïcitat en temps de confinament”, escrit pel tècnic de recerca de la Fundació, Josep Mañé Chaparro. L’article posa sobre la taula que les mesures de l’estat d’alarma decretat el 14 de març segueix permetent la celebració de les cerimònies religioses, deixant en mans de les confessions religioses la decisió de mantenir la seva activitat litúrgica o no, en contrast amb la restricció total d’altres activitats.  

confinament i lectura

Aquest criteri posa de manifest els privilegis amb els quals compta l’Església catòlica. Malgrat que les diòcesis de l’estat espanyol han anunciat la suspensió de les misses públiques i altres cerimònies als temples, paral·lelament a aquest fet, s’han mantingut i ampliat la retransmissió de misses en diverses televisions i ràdios públiques d’àmbit estatal i en múltiples televisions autonòmiques.  

Així doncs, la suspensió de les seves activitats presencials de culte ha suposat el reforç d’aquestes en l’àmbit públic, en aquest cas a les emissores de ràdio i televisió. Un fet que atempta contra el principi d’aconfessionalitat de l’Estat i contra el respecte envers la diversitat i llibertat de creences.  

Per tant, observem amb preocupació com aquests dies de confinament es produeixen vulneracions de la llibertat de consciència i del caràcter aconfessional de l’estat. En aquest sentit, la crisi sanitària, social i econòmica generada per l’impacte de la Covid-19 posa de manifest la necessitat de realitzar canvis profunds en la nostra societat que cal plantejar a través del pensament racional i l’esperit crític.