La Fundació Ferrer i Guàrdia reclama als nous membres del Govern de l'Estat que compleixin amb les seves promeses electorals referents a la denúncia del Concordat de l'any 1979 entre l'Estat espanyol amb la Santa Seu. L'entitat, que ha defensat des del seu naixement la laïcitat, exposa i denuncia els privilegis de l'Església Catòlica derivats dels acords referents a l'àmbit econòmic, jurídic, educatiu i cultural.

En el text d’acord de govern entre el partit socialista i el grup confederal de Podemos s'anuncien mesures relacionades amb la derogació de la LOMCE i la no obligatorietat de l'assignatura de religió; la creació d'una nova Llei de Llibertat de Consciència i la recuperació dels béns immatriculats indegudament per l'Església Catòlica.

Tot i això, l'entitat a més d’instar al govern a complir les seves propostes electorals, proposa anar més enllà i aposta per un estat plenament laic on no es vulnerin els principis constitucionals de la igualtat i la neutralitat de l'Estat en assumptes religiosos, la qual cosa passa per la derogació del Concordat.

El manifest publicat per l'entitat fa especial èmfasi en l'ensenyança de la religió a les aules finançada per fons estatals i aposta per una escola pública lliure de dogmes que sigui inclusiva i que no segregui l’alumnat per qüestió de creença, el que passa per la constitució d'un model veritablement laic que fomenti la lliure consciència. La derogació de l'acord educatiu entre l'Estat i la Santa Seu, és per a la Fundació l'element bàsic per garantir el respecte dels principis constitucionals citats anteriorment.

La Fundació Ferrer i Guàrdia elabora anualment l'"Informe Ferrer i Guàrdia" on monitoritza la progressiva secularització de la societat i la relació entre església i Estat. També ha publicat un informe sobre les propietats inscrites per l’Església Catòlica a l’empara de lleis franquistes mantingudes i ampliades en període democràtic per les forces conservadores, "Les immatriculacions de l'Església Catòlica".

0 Manifest per un Estat laic

Descàrregues:

Manifest per un Estat laic