Decidim Fest

La Fundació Ferrer i Guàrdia participa en la primera edició del Decidim Fest realitzada el 29, 30 i 31 d’octubre a la fàbrica de creació Fabra i Coats de Barcelona. La directora, Sílvia Luque, va exposar alguns dels resultats i reflexions al voltant de la recerca “Processos innovadors en l’aprofundiment democràtic”. Anàlisi d’experiències participatives promogudes des de l’administració local” realitzada per l’entitat.

Luque va presentar l’anàlisi de les tres experiències participatives estudiades en base a nou dimensions de qualitat democràtica, definides en el marc de la mateixa recerca i que s’haurien de garantir en qualsevol procés participatiu. Les nou dimensions - incidència, cobertura, representativitat, pluralitat, accessibilitat, inclusivitat, capacitació, transparència i rendició de comptes i deliberació - s’han elaborat a partir d’anàlisi documental i de l’aplicació del mètode Delphi. L’objectiu de la investigació ha estat analitzar quines són les característiques dels processos participatius que garanteixen la capacitat real d’incidència política de la ciutadania.

El primer dels casos exposats va ser el pressupost participatiu de la municipalitat de Cascais, Portugal. Cascais és un municipi amb una població aproximada de 200.000 habitants en la que anualment es porten a participació 6M d’euros aproximadament (el 18% del pressupost d’inversió). Aquest procés compta amb una elevada participació per part de la ciutadania.

La segona experiència analitzada va ser la reforma de la Plaça Espanya de Madrid. En aquest cas, la ciutadania va poder aportar criteris a la remodelació, va preseleccionar projectes i va votar el projecte final. La plataforma online Decide Madrid, va recopilar tota la informació del procés.

El tercer cas correspon al Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 de Barcelona. Un procés que va comptar amb més de 400 cites presencials i 39.000 participacions i on es va posar en marxa per primer cop la plataforma Dedidim Barcelona, en la que es van donar d’alta més de 24.000 persones i es van recollir més de 9.600 propostes de les quals es van acceptar i incloure al PAM el 72%.

Les conclusions de la investigació manifesten que les pràctiques participatives han d’incorporar criteris de qualitat democràtica per tal de garantir la capacitat efectiva de la ciutadania d’incidir en les polítiques públiques i transitar cap a una nova cultura de la participació.

Descàrregues:

Presentació "Processos innovadors en l'aprofundiment democràtic"