SubvencionsLa Fundació Ferrer i Guàrdia està elaborant un estudi sobre l’estat de la transparència en matèria de subvencions en els ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L’objectiu de la recerca és identificar els reptes i recopilar propostes de millora en aquest àmbit per tal d’elaborar una guia de bones pràctiques que puguin fer servir els consistoris. El projecte d’estudi compta amb el suport de l’Agència de Transparència de l’AMB.

L’estudi es proposa analitzar els reptes que suposa la consolidació de la planificació estratègica en matèria de subvencions, el disseny de criteris objectius per atorgar aquestes ajudes i la transparència en la seva concessió, la publicitat activa que permeti l’accessibilitat a les dades, a l’avaluació i al seguiment, així com els recursos a l’abast d’un ajuntament com serien els òrgans impulsors, els portals de transparència, el sistema d’arxius i d’emmagatzematge, el finançament, etc.

Per identificar els reptes i dificultats en l’àmbit de les subvencions, la Fundació ha preparat dues jornades de treball amb els referents tècnics dels ajuntaments de l’AMB. Amb el títol “Esmorzars d’idees: transparència i subvencions”, en aquestes sessions es compartiran les diferents experiències i realitats de cada municipi per tal de formular propostes de millora. El primer d’aquests esmorzars serà aquest dijous, 27 de juny, on hi participaran els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Badalona, Viladecans, Castelldefels, El Prat de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet. La segona sessió es realitzarà el 15 de juliol amb altres representants municipals de l’Àrea Metropolitana.

Les següents fases de l’estudi consistiran en definir les propostes de millora en base als resultats obtinguts, així com la divulgació de la recerca. Per a fer-ho, s’elaborarà una guia de bones pràctiques amb recomanacions pels ajuntaments sobre com desenvolupar la gestió de les subvencions i la transparència, i es realitzarà una jornada a finals d’octubre on es presentarà públicament l’estudi i la guia de la mà d’ajuntaments referents en política de subvencions.

PresentacioEsmorzarIdeesSubvencionsAMB