PlaEquipamentsBarbera 3 L’Ajuntament de Barberà del Vallès ha fet pública la diagnosi realitzada per la Fundació Ferrer i Guàrdia sobre la realitat dels equipaments culturals i associatius de la ciutat. Aquest estudi servirà com a base per a un futur reglament d’usos i gestió d’aquests espais municipals.

El projecte desenvolupat entre els mesos de gener i març ha comptat amb sessions participatives amb entitats, així com amb el personal tècnic dels diferents serveis del consistori, per tal de recollir necessitats i propostes per tal de millorar la gestió i els usos dels equipaments. També s’ha realitzat una enquesta en línia on han participat prop d’un centenar de persones.

Els resultats de la diagnosi participada evidencien la necessitat d’un impuls a la planificació estratègica en equipaments al municipi així com una limitació dels espais existents. L’estudi ha focalitzat l’anàlisi sobre la gestió i ús de 8 equipaments municipals que compten amb diferents funcionalitats i usos, des de la vessant cultural fins a la comunitària, i que són utilitzats pel 62% de la ciutadania. Entre les propostes recollides, les persones participants de les sessions han destacat la necessitat de desplegar una normativa, de definir els possibles usos, així com l’adequació d’alguns dels equipaments. Per part de les entitats, les seves demandes anaven orientades a l’impuls de figures referents municipals, i el consens sobre els criteris per a la cessió d’espais.

Més enllà de la detecció de necessitats i aspectes a millorar, una aposta innovadora d’aquest suport ha estat la proposta de la creació d’una xarxa d’espais culturals, cívics i associatius per tal d’optimitzar l’ús dels equipaments i de garantir-ne l’accés amb igualtat a tota la ciutadania, així com el desplegament d’un pla de treball per a l’elaboració del reglament d’aquesta xarxa. L’objectiu és que la futura norma pugui donar resposta a l’evolució de les necessitats d’aquesta xarxa d’espais.

Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia tenim experiència en la planificació estratègica en la gestió d’equipaments municipals, sobretot, els de caire juvenil. En aquest sentit, aquest 2019 hem elaborat quatre planejaments d’espais juvenils pels municipis de Vilafranca, Sant Antoni Vilamajor, Martorelles i Sant Cugat Sesgarrigues.