MLP Edicions

MLP Edicions

L'ideari es resumeixen tres elements: Laïcitat, Progrés i País. Trilogia que sorgeix de les idees lliurepensadores i socialment avançades. Un ideari que ha de ser forçosament obert i plural i una eina que ha de ser criticada, ampliada i esmenada.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 1
  • Edició: (2a ed. 2a imp.). Barcelona, 2010
  • Preu: Gratuït
El libro que tienes en las manos es fruto del anhelo de compartir un camino que, basado en dos métodos educativos complementarios, querría llegar a vertebrar una voluntad constructora, en el horizonte de una sociedad más libre y más fraterna, y de una vida más plena y más feliz.
  • Col·laboracions, núm. Acacia, 7
  • Edició: Fundació Ferrer i Guàrdia i Editorial Clavell. Barcelona, 2010

Amb la publicació d'aquestes jornades ens ha semblat oportú obrir un espai de debat i reflexió sobre el paper de les associacions en el processos de generació de ciutadania.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 10
  • Edició: Barcelona, 2010
  • Preu: Exhaurit