MLP Edicions

MLP Edicions

La Fundació Ferrer i Guàrdia publica aquest Anuari fruit d'un treball de recollida d'informació que ens permet oferir una confecció d'una anàlisi reflexionada sobre els esdeveniments que durant el 2011 han incidit en la conformació de l'espai públic des d'una perspectiva laica i visualitzar avanços o retrocesssos en relació a la llibertat de l'individu pel que fa a les polítiques inspirades en els principis de la laïcitat.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 13
  • Edició: Barcelona, 2012

Es en el marco de la celebración del las primeras Jornadas “Espacio de Libertad”, en Barcelona en noviembre de 2011, y al calor del debate sobre la posibilidad de reforma de la Ley española de Libertad de Religiosa, y de una non nata –ni tan casi solo concebida- Ley de Libertad de Conciencia, cuando tomó forma este proyecto de laicidad en América Latina.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 12
  • Edició: Barcelona, 2011

Aquest Informe és fruit d’un projecte centrat en l’anàlisi de dades i casos al voltant de la laïcitat que han tingut impacte als mitjans de comunicació espanyols, tribunals i polítiques públiques durant el 2010 amb l’objecitu de determinar quins han estat els avenços o retrocessos produïts en relació a tendències socials i polítiques inspirades en el principi de la laïcitat.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 11
  • Edició: Barcelona, 2011