MLP Edicions

MLP Edicions

En aquesta guia hi trobareu tot aquell seguit d'activitats i eines que són necessàries perquè la vida associativa s'enriqueixi i, per tant, augmenti el seu grau de maduresa.

  • Col. Quaderns d'Educació Popular, núm. 3
  • Edició: Barcelona, 2006
  • Preu: 11€

Aquest estudi presenta un diagnòstic dels locals que fan servir els joves. Això ha de permetre fer un debat serè que apunti a la millora de les condicions en les quals té lloc el treball associatiu de la ciutadania jove de Barcelona.

  • Col. Polítiques de Joventut , núm. 2
  • Edició: Barcelona, 2006
  • Preu: Exhaurit

Una reivindicació dels valors de la República per convidar a la construcció d'una ètica civil.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 2
  • Edició: Barcelona, 2006
  • Preu: 9€