MLP Edicions

MLP Edicions

Aquest manual de formació de dirigents aporta idees i reflexions per promoure un debat ampli i ric en el conjunt de l'organització que -com a lliurepensadora- sempre està a punt de replantejar-se, des de la pluralitat, nous reptes de futur.

  • Col. Quaderns d'Educació Popular, núm. 4
  • Edició: Barcelona, 2006
  • Preu: 10€

Un calendari és un sistema elaborat pels humans per comptar els dies, per regular la vida social i la religiosa, així com l'activitat productiva, domèstica i comercial, i per reforçar la cohesió de la comunitat humana corresponent.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 4
  • Edició: Barcelona, 2006
  • Preu: 9€

Nosaltres us proposa una invitació al compromís per la tolerància activa, la igualació dels drets i la lluita contra els privilegis injustos. Per la radical construcció d'una societat democràtica, autènticament respectuosa amb la diversitat i la pluralitat religiosa.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 3
  • Edició: Barcelona, 2006
  • Preu: 9€