MLP Edicions

MLP Edicions

La problemàtica ecològica ha posat al descobert les inconcruències de la societat industrial. Aquest llibre és una guia per afrontar els reptes ambientals que les generacions joves hauran de superar en un futur.

  • Col. Quaderns d'Educació Popular, núm. 7
  • Edició: Barcelona, 2007
  • Preu: 12€

A l'activitat d'estiu s'hi aboquen tots els esforços per aconseguir que sigui la millor experiència educativa de l'any. Aquest llibre aporta eines per facilitar la preparació d'una activitat d'estiu.

  • Col. Quaderns d'Educació Popular, núm. 6
  • Edició: Barcelona, 2007
  • Preu: 11€

La ciutadania condiciona i determina la qualitat de la democràcia. És la ciutadania la que ha construit les democràcies. A la democràcia, doncs, no li calen més adjectius.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 6
  • Edició: Barcelona, 2007
  • Preu: 8€