MLP Edicions

MLP Edicions

Aquest llibre constitueix una interessant aportació a la història de la JCC, ja que amb prou feines hi ha investigacions i textos publicats. L'autor repassa la història de la Joventut Comunista de Catalunya durant els darrers anys del franquisme i els inicis de la democràcia (1970-1980). El llibre, a banda de descriure i analitzar l'evolució de l'organització, també aprofita per reivindicar el paper de la gent jove en la lluita antifranquista, i per analitzar l'impacte que els esdeveniments (polítics, socials, econòmics, culturals...) van tenir en aquella generació.

  • Col. Quaderns d'Història , núm. 2
  • Edició: Barcelona, 2008
  • Preu: 14€

Som aquí per convidar a pensar pel nostre compte. Per atrevir-nos a ser lliures en conciència. Per aplicar la visió laica -diversa i diferent com la vida mateixa- als espais de la reflexió i de la quotidianitat.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 7
  • Edició: Barcelona, 2008
  • Preu: 8€

La història del Consell Nacional es construeix paral·lelament a l'articulació dels diferents poders democràtics des de l'anomenada transició espanyola. Xavier Domènec construeix no solament una història del CNJC, sinó una interpretació del paper que al llarg d’aquests 25 anys ha jugat el CNJC en relació amb el poder polític català.

  • Col. Quaderns d'Història , núm. 1
  • Edició: Barcelona, 2008
  • Preu: 12€