Tècnic investigador

Graduat en Ciències Polítiques amb Esment de gestió pública per la Universitat Autònoma de Barcelona (2014); Postgrau en Intervenció en l'àmbit juvenil i Polítiques de juventut a la mateixa universitat (2001). 

Disposa d'una experiència de més de quinze anys en la gestió i direcció de projectes socials. La seva trajectòria es fonamenta en la planificació estratègica, implementació i avaluació de programes i activitats; en la direcció, coordinació i formació d'equips de treball tant en l'àmbit professional com en el voluntari; en la gestió econòmica de programes a través de l'elaboració de pressupostos; a més de les funcions corresponents a les relacions institucionals d'àmbit local, autonòmic, estatal i europeu. Una trajectòria compartida amb la docència a tècnics de l'administració i voluntaris associatius.

Ha participat en el projecte de suport al Pla d’Acció Municipal de Barcelona 2016-2019.