titol-foro-espacio-libertad-esp és un punt de trobada entre persones i organitzacions que treballen la laïcitat des de diferents països del món. Aquest espai pretén facilitar l'intercanvi d'informació, reflexions i propostes, impulsant, d'aquesta manera, la col·laboració per avançar en la defensa de la laïcitat, les llibertats i drets civils i la igualtat de tracte.

Volem que aquest espai sigui dinàmic i comptar amb la participació de totes les organitzacions i persones compromeses. Per això, la web ofereix diferents recursos i maneres de participar i intercanviar propostes.

ESPACIO DE LIBERTAD és un projecte impulsat per la Fundació Ferrer i Guàrdia.

Accedeix i participa a www.ESPACIO DE LIBERTAD.net