JORNADA ACTIVA'T

EMPODERAMENT, INCLUSIÓ JUVENIL I MILLORA

DE L'OCUPABILITAT DES DE LA PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA.

Dijous, 10 de desembre de 2015.

Direcció General de la Joventut (c.Calàbria, 147, Bcn)

El projecte 'Activa't' és un projecte encaminat a promoure les oportunitats d'ocupació dels i les joves a partir de la tasca desenvolupada des de l'associacionisme. Diferents estudis impulsats per la Comissió Europea, Universitats, Consells de Joventut i la pròpia Fundació Ferrer i Guàrdia, entre altres, mostren la valuosa aportació de la participació associativa en el desenvolupament de competències i habilitats dels i les joves que són també d'utilitat en l'àmbit laboral. Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia oferim un servei de suport per a joves en situació d'atur i no associats/ades per tal de facilitar la seva incorporació a entitats i posar en valor l'experiència adquirida en el seu si. Així mateix, donem també suport a entitats que vulguin incorporar joves i als serveis locals d'ocupació i joventut per tal de que puguin utilitzar els recursos que oferim.

PROGRAMA:
9:30 h   Benvinguda.
             Sílvia Luque, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia
10:00 h “L’Estat dels i les joves vers l’ocupació i la participació”.
         Pau Serracant, Observatori Català de la Joventut
               Manuel Souto-Otero, Universitat de Bath
11:00 h “La Garantia Juvenil”.
              Maria Àngels Cabasés Universitat de Lleida
               Agnés Pardel, Universitat de Lleida.
12:00 h Taula d’experiències:
        - Andreu Carreras, Consultor. Base Technology & Information Services
        - Jordi Crisol, Consultor màrqueting polític. Think O’clock
        - Aida Mestres, Emprenedora. La Trilla Cooperativa de Consum i l’Ecotendeta
         - Raimon Carreras i Carla Fontanella, Casa de Colònies Montpol
        - Gonzalo Candanedo, Secretari General d’Associació de Joves i Casals de Joves de Catalunya
        - Núria Ramon, Presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

    
13:00 h El Projecte ACTIVA’T. Què és? Com participar-hi?

14:00 h Cloenda

Jornada Activat 13

 

Per a més informació del Projecte ACTIVA'T consulteu: http://www.ferrerguardia.org/activitats/activa-t/que-es-activa-t